Forplejning under messen

Gældende for alle messer:

Nykøbing Hallens cafeteria sælger mad og drikkelse på messen – som indtages i messens åbningstid. Det er derfor ikke tilladt at medbringe egen mad og drikke på messen.

På Vordingborg Messen har KFUM Spejderne Kastrup/Neder Vindinge fået bevillingen til salg af mad og drikke.Og overskuet deraf, går direkte til KFUM Spejderne Kastrup/Neder Vindinge. Det er derfor ikke tilladt at medbringe egen mad og drikke på messen.

I det sidste informationsbrev, som jeg vil sende cirka 14. dage før messens afholdelse, vil der vedhæftes en seddel over hvad man kan købe af mad og drikke i cafeteriaet. På de fleste messer kan der inden messens afholdes bestilles mad og drikke. Mere herom i det sidste informationsbrev som sendes cirka 14. dage før messens afholdes.