Messeavis og reklame

Der vil blive udarbejdet en messe avis – tillæg som vil ligge inde i det største lokale husomdelte ugeavis.  Messeavisen vil blive mellem 10 – 12 sider. (afhængig af hvilken messe det drejer sig om). Læs mere information under den enkelte messe.

Her et par eksempeler på en messeavis:

 

Deri vil være plakat reklame over messen, samt redaktionel omtale om messen + evt. billede.

Plakater:

Derudover vil de resterende sider være med annonce/visitkort på samtlige udstillere på messen.

I kontrakten skal du vælge mellem flere forskellige størrelser for annoncer – der er mål + priser på alle størrelser annoncer/visitkort.
Derfor skal der ligeledes sendes visitkort/annonce til mig via mail – således at jeg kan videre sende den til avisen.

Annoncen skal enten sendes i jpg fil eller pdf fil. Dette er vigtigt at dette overholdes – ellers kan der tillægges ekstra gebyr, hvis avisen skal til at “arbejde” med din annonce.

Ovennævnte tiltag er for at få meget mere omtale og fokus på messen. Det er ikke muligt at deltage på messen uden booking af annonce.

Annoncen skal sendes til Messearrangør Eva Petersen, jf. messekontraktens SENEST DATO.

Man kan ikke booke sig som udstiller på messen, uden at have krydset af hvilken størrelse på annonce man ønsker.

Læs under hver messe – i Informationsmaterialet hvor der udover messeavisen, også annonceres med annonce plakat i de lokale omkringsliggende aviser – hvor messen afholdes.

Derudovre opsættes cirka 10 dage før mellem 100 plakater i byen hvor messen afholdes,samt i de omkringliggende byer/områder/bysamfund. Det er den samme plakat som også er i aviserne. Derved genkendes plakaten år for år.